Angielski ogród parkowy 

 

Krytyka geometrycznych, sztywnych form przestrzennych i powracająca fascynacja renesansem,
oraz malarstwem krajobrazowym doprowadziły
do powstania nowego stylu w sztuce ogrodowej tzw.
Angielskiego Parku Krajobrazowego.
Ogród angielski - popularny od XVIII w. typ ogrodu (największą popularność zyskał w czasach wiktoriańskich) zrywał ze sztucznością i rygorami ogrodów barokowych, nawiązując do naturalnych ogrodów krajobrazowych.
Styl ten był przeciwieństwem stylu francuskiego- całkowicie zerwał z dokładnie zaplanowaną symetrią i nawiązał do naturalnych, nieco nawet dzikich, plenerów.
Strzyżone żywopłoty, szpalery i boskiety zastępowano -swobodnymi grupami drzew, klombów, gai, oraz pojedynczymi drzewami; partery ogrodowe- trawnikami i łąkami.
Do kompozycji włączane były założenia naturalne typu: stawy, jeziora i rzeki; podkreślano naturalne nierówności terenu, budowano sztuczne ruiny i skalne murki. W celu połączenia ze sobą poszczególnych części ogrodu drogi, oraz aleje prowadzono po liniach krzywych. Dopełnieniem całości stawały się elementy małej architektury, gdzie istotne było, by to roślinność stanowiła podstawę kompozycji. Koniecznym elementem takiej aranżacji są kolorowe kwiatowe rabaty, róże pnące się po murach i zadbane trawniki.
Angielski ogród charakteryzują na pozór dzikie
i chaotyczne ścieżki, które giną w jego zaułkach tworzą nawierzchnie o wyglądzie starobruku i polecane są szczególnie w aranżacjach o charakterze zabytkowym.

Ogród angielski miał charakter nastrojowo-sentymentalny z elementami architektury sztucznie nawiązującej do przeszłości, np.: sztuczne ruiny, obeliski, świątynie, "niby" gotyckie lub antyczne budowle. Ogrodnicy wykorzystywali naturalne warunki miejsca, w którym zakładali ogród.
Unikali też płotów oraz parkanów. Zamiast sztucznych ogrodzeń pojawiły się naturalne granice ze skał, żywopłotów, oraz strumieni.
Styl ten do dziś króluje na Wyspach Brytyjskich.
Doskonale sprawdza się w dużych ogrodach w naszym klimacie, szczególnie w tam gdzie pragniemy uzyskać elegancki ogród o naturalnym charakterze.


  Najważniejsze założenia:
- Bryła domu nie wyznacza już przestrzeni ogrodu;
- Wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu w projektowaniu ogrodu, cały plan ogrodu stał się nieregularny, swobodny i asymetryczny, poszczególne małe elementy ogrodu często przechodziły w park, by potem połączyć się w pełni z krajobrazem;
- Wrażenie swobody i naturalności, wręcz dzikości w kompozycjach ogrodowych ;
- Brak symetrii alejek i ścieżek ogrodowych;
- W założeniach wykorzystuje się naturalne zbiorniki wodne i nierówności terenu;
- Elementy wysokie i niskie uzupełniają się tworząc naturalne piętra;
- Charakter nastrojowo-sentymentalny,
nawiązanie do przeszłości.
Najważniejsze elementy:
- granice ogrodu wytyczają strumienie, skały, pagórki, oraz roślinność, brak sztucznych ogrodzeń;
- całość pokrywają starannie utrzymane trawniki;
- murawy przecinane są ścieżkami łączącymi poszczególne elementy ogrodu;
- drzewa i krzewy sadzone w grupach, lub jako pojedyncze elementy na trawnikach;
- sztuczne , lub naturalne ruiny pokrywają pnącza,
- stylizowane na antyczne altany ukryte wśród roślinności,
- naturalnie ukształtowane zbiorniki wodne
i strumienie porasta swobodnie roślinność ;
- pagórki lub skały -urozmaicają płaski teren;
- ogromna liczba roślin ozdobnych: bylin, roślin cebulowych i traw, rosnących w swobodnych grupach lub bezpośrednio na murawach,
- rzeźby i ozdoby stylizowane na antyki, rzeźby były ustawiane nieprzypadkowo i miały swój charakter, często osadzano je bezpośrednio na ziemi, bez cokołu;
- drewniane, lub kamienne ławki stoją przy ścieżkach;
- tajemnicze zakątki ze strumykiem bądź małym oczkiem/stawem.
Rośliny:
- duże drzewa parkowe o naturalnym pokroju: kasztanowiec, klon, jesion, buk, dąb,
- drzewa i krzewy na naturalne swobodne żywopłoty,
- rośliny pnące: winobluszcze, bluszcze, pnące róże,
- duża różnorodność roślin ozdobnych- głównie rośliny cebulowe i duże byliny;
Wielkość ogrodu i nakład pracy:
-ogród średni do dużego i bardzo dużego;
-średni poziom trudności zaprojektowania, wykonania ogrodu;
-dość niski nakład pracy przeznaczonej na pielęgnację ogrodu.