Sprawdzanie pH gleby

Rośliny
Wśród roślin, jakie zastajemy na danym terenie, można się doszukać gatunków o znaczeniu wskaźnikowym. Są to rośliny, które rosną tylko w określonych warunkach, a więc są wskaźnikami rodzaju gleby (wg Boas 1958 i Ellenberga 1950). Na ich podstawie możemy określić warunki glebowe jak również możemy określić jakiego typu roślinność może się na danym obszarze rozwijać. Wyciąganie wniosków na podstawie roślin wskaźnikowych jest metodą pewną, jednak metodę tę trzeba dobrze opanować. Występowanie pojedynczych roślin wskaźnikowych jest kryterium niewystarczającym i może prowadzić do błędnych wniosków, możemy brać pod uwagę tylko te miejsca, na których występują duże skupiska tych roślin, a przede wszystkim tam gdzie występuje jednocześnie kilka gatunków. Alee...można też tak, poważnie :P  KLIKNIJ


Rośliny wskazujące gleby ubogie w wapń
- o odczynie pH kwaśnym
Rumian polny (Anthemis arvensis)
Fiołek polny (Viola tricolor)
Pięciornik srebrny (Potentilla argentea)
Szczaw polny (Rumex acetosella)
Czerwiec roczny (Scleranthus annuus)

Rośliny wskazujące gleby bogate w wapń
- o odczynie pH zasadowym
Blekot pospolity (Aethusa cynapium)
Świerzbnica polna (Knautia arvensis)
Gorczyca polna (Sinapis arvensis)
Szałwia łąkowa (Salvia pratensis)

Rośliny wskazujące gleby piaszczyste:
Szczaw polny (Rumex acetosella)
Ślaz zaniedbany (Malva neglecta )
Bodziszek drobny(Geranium pusillum)
Złocień polny (Chrysanthemum segetum)
Fiołek polny (Viola tricolor)


Rośliny wskazujące gleby gliniaste:
Łopian większy (Artium lappa)
Ostrożeń polny (Cirsium arvense)
Gorczyca polna (Sinapis arvensis)
Szałwia łąkowa (Salvia pratensis)
Łoboda rozłożysta (Atriplex patula)

Rośliny wskazujące gleby ilaste:
Jaskier rozłogowy (Ranuncullus repens)
Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus)
Ostróżeczka polna (Delphinum consolida)
Pięciornik gęsi (Potentilla anserina)

Rośliny wskazujące gleby bogate w związki azotu:
Cykoria podróżnik (Cichorium intybus)
Pokrzywa zwyczajna (Utrica dioica)
Serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca)
Rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper)
Stulicha psia (Descurainia sophia)

ZAGUBIONY? WRÓĆ NA GŁÓWNĄ