Jak wygląda projekt ogrodu?

Często pytacie nas: “Jak wygląda projekt ogrodu?”
Sam proces, jak i produkt finalny.
Jest to proces podobny do projektowania domu-w projekcie ujmujemy topografię terenu, próbki gruntu, aranżację ogólną z rozplanowaniem wjazdu, ogrodzenia, stylu elewacji, małą architekturę, rozprowadzenie instalacji na terenie działki…

Dodatkowym elementem jest tu jeszcze aranżacja samej zieleni, powiększona o bilans nawierzchni zielonych i nawierzchni utwardzonych.

Kolejne etapy:

-Umawiamy się z Wami na wizytę w ogrodzie
-Wspólnie ustalamy jaki ma być styl aranżacji, wstępnie dobieramy kolory i materiały z katalogów producentów
-Mierzymy teren, przy terenach na spadkach robimy pomiary wysokościowe, wykonujemy inwentaryzację istniejących roślin
-Wykonujemy model terenu w postaci szkicu, nanosimy szkic na mapę geodezyjną. Jeśli projekt jest z wizualizacją, tworzymy model terenu także w wymiarze wysokościowym (trójwymiarowym)

-Kreujemy kawałek po kawałku, jak ma wyglądać Wasz ogród dodając kolejne elementy i ustawiając je w przestrzeni względem siebie

(To jest ta część najtrudniejsza, szczególnie jeśli mamy zmieścić sporo elementów na niedużej, lub wąskiej przestrzeni)

-Wykonujemy wizualizacje wstępne (dla projektów 3D), aby wspólnie z Wami, na spotkaniu uzgadniającym, sprawdzić czy dobrze nam poszło planowanie i dostosowanie stref ogrodu do Waszych potrzeb

-Poprawiamy to co poszło nie tak, dorysowujemy detale, ozdoby, uzupełniamy o rośliny. Tu następuje ponowna weryfikacja projektu
-Wykonujemy dokumentację: plansze ogólne i szczegółowe, przekroje, spisy materiałów i roślin, instalacje, rzuty detali. Im elementów więcej, tym projekt staje się bardziej rozbudowany.
-Drukujemy cały projekt i składamy go w książeczkę
-Wysyłamy lub zawozimy do Was…i nie, to jeszcze nie koniec…
…Potem odpowiadamy na niezliczoną ilość zapytań w czasie realizacji projektu.
Produkt finalny wygląda jak na zdjęciach i na naszej stronie… jednak zawsze powtarzamy:

KAŻDY projekt jest inny!

Poniżej jako przykład produktu finalnego: Elementy projekt przebudowy ogrodu w Gliwicach (wizualizacje ogólne i szczegółowe, rzuty techniczne i przekroje przez elementy, fragment przykładowej planszy).

 

 

 

Projekt odnowienia elewacji